Опазване на околната среда с Bosch eXchange

Заводски възстановените продукти Bosch спестяват 50% повече материали, CO2 и енергия в сравнение с новопроизведените продукти.

Bosch eXchange спестява енергия, суровини и CO2*

Заводски възстановените продукти Bosch спестяват 50% повече материали, CO2 и енергия в сравнение с новопроизведените продукти.

* в сравнение с новото производство

 
Content
 • Продуктова информация

  Качество, което опазва околната среда

  Заводски възстановените продукти Bosch спестяват не само материали и енергия, но и снижават стойностите на вредните вещества. По този начин изхвърлянето на CO2 в сравнение с производството на нови продукти намалява годишно с 25 000* тона. Или казано по-друг начин: биха били необходими около 1 923 хектара европейска гора, за да се преобразува това количество CO2.

  • Икономия на почти 90 % материали благодарение на повторната употреба
  • Икономия на над 50 % енергия и CО2
  • Намаление с около 25 000 тона годишно емисии CO2
  • Икономиите на CO2 съответстват на около 1 923 хектара гори
   
   
 • За изтегляне