Обработка на отходните газове

Content
  • Продуктова информация

    Обработка на отходните газове: чист двигател означава по-голяма мощност

    Граничните стойности за вредните емисии стават все по-строги. Спазването им изисква не само възможно най-чисто изгаряне на горивото, но и третиране на отработените газове. В момента емисиите азотен оксид на модерните дизели са с 96% по-ниски от тези на типичния дизел през 1990 г. Каталитичният конвертор SCR (селективна каталитична редукция) и Denoxtronic от Bosch намаляват остатъчния азот с още 90%. В резултат в някои градове преработените отходни газове са по-чисти от атмосферния въздух.

     


     
  • За изтегляне