За сайта

Content

Отговорност за съдържанието на интернет страниците на Роберт Бош ЕООД:

Име и адрес

Роберт Бош ЕООД

бул. Черни връх 51б

1407 София

БЪЛГАРИЯ

Имена на лицата с представителна власт

Михай Болдижар

Лена Петкова

За контакт

bosch-bg@bg.bosch.com

+359 700 10 668

Съдебна регистрация

Софийски градски съд, фирмено дело № 24311/1993

Идентификационен номер по ДДС: BG-831626017