Сервизно обучение - Обща информация

Сервизно обучение - Обща информация

Подготовка по всички видове системи - независимо от производителя

Съдържанието на курсовете е специално разработено за ежедневните изисквания на автосервиза. Така за всяка целева група има подходящ курс.

Content
 • Компетентност

  Bosch: водещ иновативен системен доставчик от над 125 години

  Глобалният доставчик на цялостна гама автомобилни технологии Bosch притежава повече от 125 години опит. Bosch е иновативен водещ производител на оборудване за първоначално вграждане в автомобилостроенето. Затова продуктите Bosch въплъщават върховите технологии в автомобила. С всеобхватното си ноу-хау Bosch е и идеалният доставчик на експертни услуги в областта на обучението за начинаещи и напреднали в автомобилните технологии.

   

  Една стъпка напред благодарение на собствената ни сервизна организация

  Благодарение на дългогодишния опит на глобалната си сервизна мрежа Bosch е натрупал ценни познания, които намират отражение в практичната насоченост и ориентираността към клиента на сервизните обучения на Bosch.

   

  Всеобхватна системна информация

  Всеобхватната компетентност на Bosch във всички автомобилни системи осигурява богатото съдържание на курсовете за обучение, поднесено по изключително достъпен и задълбочен начин.

   

  Подготовка по всички видове системи - независимо от производителя

  В Bosch обучението за начинаещи и напреднали осигурява задълбочени познания за всички стандартни автомобилни системи, обслужващи разнообразните функции на автомобила.

   

  Темите на курсовете са специално разработени във връзка с ежедневните изисквания на автосервиза. Така за всяка целева група има подходящ курс.

   
 • Предимства

  Идеално екипирани за бъдещето с опита на Bosch - готови за бъдещето

  • Висококвалифицирани инструктори с практически подход и вътрешнофирмено ноу-хау
  • Обучение по най-модерни дидактични методи
  • Съдържанието на курсовете е специално пригодено към нуждите на клиента и практиката
  • Модерно и всеобхватно оборудване за подготовка
  • Подготовка за най-новите системи и компоненти от първа ръка
  • Системна компетентност и опит на водещия доставчик на оборудване за първоначално вграждане
  • Всеобхватни знания за модерните автомобилни технологии, вкл. механика
  • Обучение в методичния подход при търсене на грешки
  • Пазарна ориентация на практиката с автомобилите
  • Обучение чрез действие - участниците работят на различни автомобили, с реално работещи двигатели и с цялостна симулация на грешките при експерименталните ситуации
  • Обучения в целия свят
   

  Оптимално обслужване при подготовката

  • Ориентирани към практиката семинари (според темата на курса 50 % - 60 % практическа част)
  • Макс. 12 участника в един курс
  • Времетраене на курсовете: мин. 1 ден, макс. 4,5 дни, Ø 2,5 дни
   
   
 • Учене чрез практика

  Практическият път към успеха

  Обучение, ориентирано към практиката

   

  "Learning by doing" (обучение чрез действие) е основният принцип на всички обучения на Bosch. Теоретичното и практичното съдържание на курсовете е разработено специално за нуждите на сервизите.

  Обучението се осъществява в малки групи. Под ръководството на висококвалифицирани инструктори участниците прилагат на практика усвоените теоретични познания на различни автомобили, демонтирани двигатели и симулационни ситуации на грешки.

  С методичен подход към успеха

   

  Всички курсове са ясно структурирани според най-модерните дидактични методи - от фундаменталната теория до конкретното практическо приложение. Този подход помага на участниците да придобият задълбочени познания и по-добро разбиране на сложни технически концепции.

  Обучение в ефективни методи на работа

   

  Времето е пари, особено в сектора на сервизните услуги. Затова компетентният методически подход е изключително важен при търсенето на грешки и ремонтната дейност. Чрез систематичните процедури при търсенето на грешки, участниците се научават да локализират причините за даден проблем стъпка по стъпка и така стават по-сигурни и ефективни с всяка следваща операция.

  По този начин много по-точно могат да се определят времетраенето и разходите за даден ремонт - решаващ фактор за конкурентоспособността на автосервиза.

   
 • Групи

  Нашите целеви групи и клиенти

  Глобална стратегия, насочена към специфични целеви групи е ключът към осигуряване на сервизите с необходимите знания за обслужване на иновативни автомобилни системи. Защото от ноу-хауто на Bosch искат да се възползват не само сервизите, но и преподавателите от професионалните училища и професионалните организации.

   

  Освен нашите треньори в чужбина в Service Training Center предлагаме следните обучения за:

  • Преподаватели от професионалните училища
  • Автосервизни механици
  • Производители на оборудване за първоначално вграждане
  • Държавни служители
  • Асоциации
  • Граничната полиция
  • Инженери на Bosch