Изисквания

 
Content

Основни изисквания: присъединете се към екипа от професионалисти

Ролята ни е да създадем всички условия сервизната ни мрежа да продължи да удовлетворява и да надхвърля непрекъснато променящите се очаквания на пазара. Разчитаме, че вие ще се идентифицирате с нашите ценности, ще поддържате имиджа ни и ще помогнете за успеха на нашия световен дизелов екип.

На практика тези цели се реализират чрез поредица от мерки и ангажименти. Най-напред, трябва да се обвържете с нашия стандарт за най-високо качество във всички области от вашата дейност. Тук става въпрос не само за техническия опит на екипа ви, но и за начина, по който се отнасяте към клиентите, посрещате предизвикателствата и решавате ежедневните проблеми.