Изисквания

Content

Как се става Bosch Car Service

Да представляваш марката Bosch Car Service на пазара е голяма отговорност и искаме да бъдем сигурни, че ще се справим заедно.

Вашият бизнес:

За да стане Bosch Car Service, вашата фирма трябва да бъде управлявана от собственик, директор или управител, който е на пълно работно време, носи отговорност за печалбата и притежава необходимата компетентност за вземане на решения. Трябва да бъдете изцяло обвързани с марката Bosch и да допринасяте за повишаването на нашата репутация. Екипът ви трябва да бъде добре мотивиран и опитен и да демонстрира ориентация към клиентите и перфектното обслужване във всяка една област.

Вашата локация:

Бизнесът ви е разположен в сграда за професионални сервизни цели с адекватни възможности за паркиране на клиентите, атрактивна приемна и зона за чакане. Разполагате с достатъчно складови площи за необходимите количества резервни части и стабилна IT система, поддържаща процесите ви. След одобрението на Bosch ще можете да окачите всички табели и надписи, съобразени с корпоративната идентичност на Bosch.

Вашият екип:

Трябва да разполагате поне с двама техници на пълен работен ден, един от които трябва да е с квалификация майстор. Поне един от механиците трябва да посети и да завърши успешно програмата от обучения на Bosch "Минимум стандарт". Целият ви екип ще носи атрактивно и функционално работно облекло.

Вашето оборудване:

В сервиза трябва да разполагате с диагностично оборудване Bosch заедно с два подемника или два работни канала. Очакваме от вас да предоставите на клиентите пълна гама от услуги за автомобили до 3.5 тона. Това включва всички ремонти по механиката и електросистемите. Трябва да сте в състояние и да направите цялостна диагностика съгласно предписанията на производителя.