Услуги

Услуги
Content

Какво ви предлагаме

Концепцията Bosch Car Service ви предлага да се възползвате от предимствата на една от водещите марки в автосервизните услуги. Предлагаме ви широкобхватна системна поддръжка във всички области от бизнеса - от маркетинга и промоциите през оптимизацията на бизнес процесите до техническите обучения и поддръжка.

Цялостно маркетингово подпомагане

Подпомагаме Ви с пълна гама регионални и национални маркетингови инструменти във всички направления - от печатните медии до най-актуалните онлайн и дигитални техники.

Стратегически партньорства

Подписали сме национални и международни договори с транспортни фирми, автомобилни клубове и застрахователни компании, за да създадем допълнителни възможности за бизнес за Bosch Car Service. Освен това, имаме възможност за сключване на централни споразумения с трети страна доставчици, за да допълним продуктовото си портфолио със специални условия за нашите партньори.

Техническо подпомагане

Осигуряваме квалифицирано техническо подпомагане чрез техническа консултация по телефона и поддръжка, технически и продуктови обучения по технологични нововъведения, диагностика, ремонт и обслужване. Редовно получавате и инфобюлетин.

Ще имате преференциални цени за ESI[tronic], нашият технически информационен и диагностичен софтуер.

Подпомагане на Вашия бизнес и неговото управление

Ще Ви подкрепяме и в областта на мениджмънта на бизнеса Ви. Програмата ни Bosch Service Excellence включва инструменти, обучения, онлайн обучения, персонални консултации и възможности за допълнителна квалификация относно всички процеси във вашия сервиз.

Програма за качество

Редовно извършваме Оценка на качеството на сервиза (SQA), за да осигурим съответствие на предлаганите сервизни услуги със стандартите за качество. В нашите Тестове на сервизното качество (SQT), анонимни "тайни клиенти" проверяват качеството на услугите, ориентацията към клиента и опита на сервизния екип.

Подпомагане чрез обмяна на опит

Възползвате се от обмяната на опит с другите партньори от мрежата Bosch Car Service - на редовните срещи, организирани от Бош. Тази дейност се допълва от полезната ни Extranet платформа за обмяна на информация, документи, опит, за онлайн поръчки и др.