Измервателна технология от Bosch за анализ на автомобилни системи и диагностика на грешки

FSA 740 - ефикасно решение "всичко-в-едно", което може да се разшири с диагностика на управляващи блокове и анализ на емисиите

Пълната система с разширено приложение включва варианти от чисто измерване до пълна автомобилна диагностика и анализ на емисиите в един уред

Content

Измервателен модул/осцилоскоп с всеобхватно сензорно оборудване и вграден сигнален генератор. Прецизно и ясно структурирано меню с тестови стъпки и указания за свързване. FSA 740 ви казва кои кабели да свържете! Над 50 предварително зададени теста на компоненти и специфични референтни данни за автомобилите (необходим е абонамент за Compacsoft). Свързване, канали, обхват, време и амплитуда, тригер - всичко само с един клик.
Ново! Удобна индикация на актуалните стойности от ECU диагностиката със софтуера на FSA в комбинация с модул KTS.

Предимствата за вашия сервиз

  • Цялостна система с количка и компютър, работещ под Windows
  • Може да се разшири с диагностика на управляващи блокове и анализ на емисиите
  • Пестящо време тестване на системи и на компоненти, включително и на компресията и акумулатора, и то в монтирано състояние
  • С Compacsoft + около 50 предварително настроени компонентни теста. Връзка, канали, обхват, време и тригер - всичко само с един клик
  • Протоколи за клиента в зелено/жълто/червено за онагледяване на статуса на електрическата система
  • Ново! Удобна индикация на актуалните стойности от ECU диагностиката със софтуера на FSA в комбинация с модул KTS.
  • Интегриран сигнален генератор за симулация на сензорни сигнали
  • Зареждане и запис на сравнителни криви в базата данни и генериране на тестови протоколи за клиентите