Измервателна технология за анализ на автомобилни системи от Bosch за вашия компютър

FSA 720 - ефикасно измерване и гъвкава диагностика на автомобила

Пестящо време тестване на системи и на компоненти, включително и на компресията и акумулатора, и то в монтирано състояние

Content

Измервателен модул/осцилоскоп с всеобхватно сензорно оборудване и вграден сигнален генератор. Прецизно и ясно структурирано меню с тестови стъпки и указания за свързване. FSA 720 ви казва кои кабели да свържете! Над 50 предварително зададени теста на компоненти и специфични референтни данни за автомобилите (необходим е абонамент за Compacsoft). Свързване, канали, обхват, време и амплитуда, тригер - всичко само с един клик.
Ново! Удобна индикация на актуалните стойности от ECU диагностиката със софтуера на FSA в комбинация с модул KTS.

Предимствата за вашия сервиз

  • Комплексни измервания с вашия компютър
  • С Compaqsoft + около 50 предварително настроени компонентни теста. Връзка, канали, обхват, време и тригер - всичко само с един клик
  • Пестящо време тестване на системи и на компоненти, включително и на компресията и акумулатора, и то в монтирано състояние
  • Ново! Удобна индикация на актуалните стойности от ECU диагностиката със софтуера на FSA в комбинация с модул KTS.
  • Протоколи за клиента в зелено/жълто/червено за онагледяване на статуса на електрическата система
  • Интегриран сигнален генератор за симулация на сензорни сигнали
  • Зареждане и запис на сравнителни криви в базата данни и генериране на тестови протоколи за клиентите