Измервателна технология от Bosch за безкабелен анализ на автомобилни системи

SA 500 – удобно тестване на електрониката за вашия сервиз

Атрактивна модулна концепция с безкабелна връзка с компютъра и старт в диагностиката на електросистемите и електрониката

Content

Безкабелен измервателен модул и осцилоскоп с богато сензорно оборудване и интегриран сигнален генератор. Над 30 предварително настроени теста на компоненти.
Прецизно и ясно структурирано меню с тестови стъпки и указания за свързване. FSA 500 ви казва кои кабели да свържете! И къде!
Канали, обхват, време и амплитуда; тригер - всичко с един клик.

Предимствата за вашия сервиз

  • Безкабелно удобно измерване около и под автомобила
  • Пестящо време тестване на системи и на компоненти, включително и на компресията и акумулатора, и то в монтирано състояние
  • Около 30 предварително настроени теста на компоненти: връзка, канали, обхват, време и тригер - всичко с един клик.
  • Удобна индикация на актуалните стойности от ECU диагностиката в комбинация с модул KTS
  • Интегриран сигнален генератор за симулация на сензорни сигнали
  • Протоколи за клиента в зелено/жълто/червено за онагледяване на статуса на електрическата система
  • Зареждане и запис на сравнителни криви в базата данни и генериране на тестови протоколи за клиентите