Тестер за дизелови компоненти EPS 100

Тестерът за дюзи EPS 100 може да се използва в редица случаи

Проверява налягането в отвора на впръскващите дюзи.

Content

Предимствата за вашия сервиз

+ тестване и настройка на налягането в отворите на впръскващите дюзи

+ оценка на формата и разпрашаването на впръскваната струя (модел на струята)

+ проверка на херметичността и вибрационните свойства на дюзите

+ редуциране на общата грешка (+/- 2,4 bar) поради голямата точност при отчитане (1 bar) и на манометъра

+ избягване на вибрациите на двигателя при празен ход чрез прецизен анализ на най-малките възможни утечки