SCT 815

 • SCT 815 с тройно огледало
  Следващ

  Ъглов рефлекторен таргет, необходим за калибиране на радарни сензори

  Калибриране на радарите (вкл. и задните) на Kia, Hyundai, Mazda, Toyota / Lexus и Honda

  Снимката показва: SCT 815 с тройно огледало

 • SCT 815 с тройно огледало и скала за изместване
  Следващ

  Ъглов рефлекторен таргет, необходим за калибиране на радарни сензори

  Калибриране на радарите (вкл. и задните) на Kia, Hyundai, Mazda, Toyota / Lexus и Honda

  Снимката показа: SCT 815 с тройно огледало и скала за изместване

 • SCT 815 и скоба
  Следващ

  Ъглов рефлекторен таргет, необходим за калибиране на радарни сензори

  Калибриране на радарите (вкл. и задните) на Kia, Hyundai, Mazda, Toyota / Lexus и Honda

  Снимката показва: SCT 815 и скоба за лазерно устройсто за измерване на дистанцията и височината

 • SCT 815 със зелен линеен лазер
  Следващ

  Ъглов рефлекторен таргет, необходим за калибиране на радарни сензори

  Калибриране на радарите (вкл. и задните) на Kia, Hyundai, Mazda, Toyota / Lexus и Honda

  Снимката показа: SCT 815 със зелен линеен лазер за точно подреждане спрямо автомобила и прецизно центриране

Marginal Column
Content
 • Преглед
  • Ъглов рефлекторен таргет, необходим за калибиране на радарни сензори за Kia, Hyundai, Mazda, Toyota / Lexus и Honda
  • Активно изравняване на радарните сензори
  • Възможност за калибриране на задните радари
  • Специален дизайн с фиберстъкло (без смущаващи радара отражения)
  • Бърза и точна настройка, благодарение на лазерната технология
  • Носител, проектиран така, че да се свързва с бъдещите таргети и да е в съответстие с изравняващите технологии
   
 • Доставка

  SCT 815 S1*

  • Приспособление с ъглов рефлектор
  • Инструкция за настройка според марка, модел и година на производство
  • Лазерно устройство за измерване на дистанцията и височината

  * Възможност за използване на зеления линеен лазер от SCT 415 или SCT 1415

  Артикулен номер: 0 684 300 106

  SCT 815 S2

  • Приспособление с ъглов рефлектор
  • Инструкция за настройка според марка, модел и година на производство
  • Лазерно устройство за измерване на дистанцията и височината
  • Зелен линеен лазер за лесно центриране спрямо автомобила

  Артикулен номер: 0 684 300 107