Свързан ремонт: Интегрирането на дигиталните процеси и обменът на данни повишават сервизната ефективност

Content

Свързаният ремонт обединява софтуерните системи, сервизното оборудване и данните за автомобилите с цел успешен обмен на сервизна и ремонтна информация.

Вашите предимства от ползването на Свързания сервиз от Bosch

+ Интелигентна идентификация на автомобила - пести време и усилия и намалява грешките

+ Лесен достъп до резултатите от предишни проверки - Бързо и лесно достъпна информация

+ Поръчки, свързани с оборудването и със свободен текст - Гъвкавост при създаване на сервизните поръчки

+ Включване на снимки в протокола - По-успешният диалог с клиентите създава по-високо удовлетворение

+ Пълната работна карта се отваря на всяка работна станция - Точното състояние на автомобила се вижда във всеки един момент

+ Дигитална интеграция на работните процеси - Подобрява се ефективността на сервиза

Софтуерна система