Bosch eXchange

Bosch eXchange

Винаги сигурни с Bosch eXchange

Bosch eXchange предлага уникалните предимства на промишленото рециклиране. В сертифицираните заводи на Bosch всички износващи се части и критични компоненти се заменят с оригинални резервни части Bosch, въплъщаващи най-новата продуктова технология и ноу-хауто от първоначалното вграждане. Високите стандарти за качество и функционалните тестове като при новите части на Bosch осигуряват системно високото качество на компонентите Bosch exchange - със същата гаранция като за новите продукти.

Content 1
Стартери и алтернатори: богата гама с над 95% пазарно покритие Стартери и алтернатори Стартери и алтернатори

Стартери и алтернатори

Всеобхватна гама за всички марки

CoremanNet: лесно връщане на използваните артикули CoremanNet CoremanNet

CoremanNet

CoremanNet: Лесно връщане на използваните артикули

 
Content 2
Дизелови системи Дизелови системи Дизелови системи

Дизелови системи

Обменна програма за системи за дизелово впръскване

Качество без компромиси Качество Качество

Качество

Качество без компромиси

 
Content 3
Управляващи блокове Управляващи блокове Управляващи блокове

Управляващи блокове

Електронно управление на двигателя: перфектно регулирани функции на мотора

Bosch eXchange предпазва околната среда Защита на околната среда Защита на околната среда

Защита на околната среда

Годишно се спестяват ок. 25 000 т CO2 благодарение на Bosch eXchange