Сервопомпи за товарни автомобили

 
Content
 • Продуктова информация

  Сервопомпи за перфектна хидравлична мощност

  Сервопомпите помпи имат решаващо влияние върху ефективността, консумацията на енергия и нивото на шума в хидравличните системи за кормилно управление. Сервопомпите на Бош с компактен дизайн и ниско тегло постигат висок дебит и голяма производителност.

  Най-подходящата помпа за всяка система

   
   

  Крилчати помпи

  При хидравличните системи за кормилно управление, хидравличното масло увеличава мощността на кормилното управление. По правило помпата на кормилното управление генерира необходимото налягане чрез ремъчно задвижване директно от двигателя. Крилчатите помпи осигуряват постоянен дебит, така че хидравличното сервоуправление се захранва с почти непроменен дебит на маслото в целия диапазон на оборотите на двигателя при ограничено максимално налягане.

  Предимства

  + Голям дебит

  + Висок коефициент на полезно действие

  + По-голяма мощност

  + Ограничена консумация на енергия

   

  Обемни ротационни вариопомпи VARIOSERV®

  Обемните ротационни вариопомпи VARIOSERV® имат решаващ принос за икономията на енергия в хидравличните системи за кормилно управление. Те се характеризират с променлив дебит. Регулируемият контактен пръстен управлява геометричния дебит според оборотите. Поради това помпата винаги подкачва според необходимата крива на дебита.

  Предимства

  + Намалена консумация на енергия

  + Понижена температура

  + Намалени емисии от CO2

  + Редуциран разход на гориво

   

  Тандем помпи

  Тандем помпата е комбинация от крилчата и зъбна помпа. Корпусите им са свързани и двете системи се задвижват от един и същи вал, но генерират два независими дебита. Крилчатата помпа захранва хидравличната кормилна система, а зъбната помпа подкачва напр. горивото.

  Предимства

  + Два независими дебита

  + Разнообразни възможности за приложение в зависимост от различните варианти на помпите

   

  Радиално бутални помпи

  Постоянната посока на дебита на радиално буталната помпа при задвижване по посока или обратно на часовниковата стрелка е база за основното й приложение като задвижваща аварийна кормилна помпа за търговски превозни средства. Наред с високото налягане от особена важност е и управлението на всмукването, т.е. всмуква се само количеството масло, необходимо за кормилното управление.

  Предимства

  + Постоянна посока на дебита

  + Константен дебит

  + Високо ниво на налягането

   
 • За изтегляне