Обработка на отходните газове

Content
  • Продуктова информация

    Обработка на отходните газове: за по-добра и чиста работа на двигателя

    Граничните стойности за вредните емисии стават все по-строги. Спазването им изисква не само възможно най-чисто изгаряне на горивото, но и третиране на отработените газове. Системата Denoxtronic от Bosch и каталитичният конвертор SCR (селективна каталитична редукция) намаляват емисиите от азотен оксид от дизеловите товарни автомобили с 95%, като ги преобразуват във вода и азот. Камионите с тази технология съответстват на стандартите за емисиите на САЩ, които в момента са най-строгите в света.

     


  • За изтегляне