Бензинови системи - Bosch eXchange

 
Content
 • Продуктова информация

  Обменни продукти за управление на двигателя и бензиново впръскване

  Над 800 типа за най-разпространените леки автомобили - за над 80 % от европейските автомобили:

  • Управляващи блокове с най-актуални данни
  • Въздухомер с нажежаема жичка
  • Датчик за разхода на въздух
  • Разпределител за гориво
  • Централен впръскващ блок (горна и долна част)
  • Разпределител на запалването
  • Въздухомер с горещ слой
   
 • За изтегляне