Въздушни филтри

Въздушни филтри
Content
 • Продуктова информация

  Преграда за замърсяващи частици от всякакъв вид

  Разрез на въздушен филтър

  Задачи на въздушния филтър

  - Защита на двигателя от замърсяващи частици в засмукания въздух

  - Защита на двигателя от износване

  - Гарантиране на подаването на въздух за образуване на сместа

  - Намаляване нивото на шума

  Сменяйте редовно въздушния филтър според указанията на производителя на автомобила!

  Последствия при задръстен филтър:

  • Бедната гориво-въздушната смес, води до намалена мощност на двигателя и повишено отделяне на вредни вещества
  • Повишен разход на гориво
  • Износване на двигателя
  • Проблеми при запалване на автомобила
   

  Предпоставки за безупречно функциониране: Херметичност

  Течовете и шупливостта водят до преминаване на нефилтриран въздух (фалшив въздух) в смукателния канал. Поради това въздушните филтри Bosch имат дълготрайно полиуретаново уплътнение:

  • Съответстват идеално на формите на корпуса
  • Неравностите на корпуса се изравняват
  • Гъвкавост и мекота на уплътнението през целия експлоатационен срок
   
 • За изтегляне