Content

Звездната концепция за автомобилните крушки Bosch


Звездната концепция

Звездната концепция акцентира от пръв поглед върху специалните характеристики на всяка крушка. Рейтингът за срока за експлоатация, обхвата и яркостта дава незабавна индикация коя крушка за кое приложение е най-подходяща.