AGM-технология (Absorbent Glass Mat)

Marginal Column

За смяна на акумулаторите на много автомобили със старт/стоп-системи се налага използването на специален диагностичен тестер, напр. тестер KTS от Бош.

Content
 • Информация

  Bosch S5 акумулатори с AGM-технология

  за леки автомобили със старт/стоп системи и рекуперация на енергия при спиране

  в акумулаторите с AGM-технология (Absorbent Glass Mat) специалните сепаратори от микрофазерни стъклени влакна са разположени плътно между оловните плочи на акумулатора AGM и свързват изцяло акумулаторната киселина. Високото налягане на пресоване минимизира загубата на активно вещество при изключително ниско вътрешно съпротивление. Поради бързата реакция между киселината и материала на плочите в ситуации с голямо натоварване могат да преминат големи количества енергия.

   

  AGM-технология: Върхова мощност

  Акумулаторите Bosch: подходящи за всички системи

  При автомобили, първоначално оборудвани с AGM-акумулатор, смяната на акумулатора трябва да бъде задължително с акумулатор с AGM-технология. В противен случай функциите и положителният ефект от старт/стоп-системата ще бъдат ограничени. Експлоатационният живот на акумулатора намалява.

   
   
 • За изтегляне