Ремонти и обслужване

Marginal Column
Електрификация на задвижването

Електрификация на задвижването

Мрежова зареждаща инфраструктура за електромобилността

Мрежова зареждаща инфраструктура за електромобилността

Content
 • Продуктова информация

  Цялостно сервизно обслужване на хибридите и електромобилите: безопасно и ефикасно

  Задвижващата технология и агрегатите под високо напрежение в хибридните автомобили поставят нови предизвикателства пред сервизите. Диагностиката на система, използваща и двигател с вътрешно горене, и електричество, е доста по-сложна. Безопасното обслужване на система с напрежения до 800 V изисква специална подготовка. За да подготви сервизите за безопасен и ефикасен цялостен ремонт и поддръжка на хибридите и електромобилите за в бъдеще, Bosch им осигурява съпорт чрез:

  • Обучение по високоволтова технология
  • Специална ефикасна диагностична технология
  • Компетентна техническа гореща линия
   
   


 • За изтегляне