ABS

ABS
 
Content
  • Продуктова информация

    Ангели хранители за автомобила

    Електронните системи за сигурност са разработени за предотвратяване на произшествия и за свеждане до минимум на щетите.С ABS, TCS и ESP® Bosch е сред пионерите в областта на активната сигурност. Създадени първоначално като специално оборудване за луксозните автомобили, електронните системи за сигурност се превърнаха в стандарт за много нови модели, дори и от компактния клас. Сигурност с марката Bosch.

    ABS - антиблокираща спирачна система: спиране и управление

    В критични ситуации, напр. на мокър или хлъзгав пътен участък, или ако водачът е уплашен или шокиран, колелата могат да блокират при спиране. Автомобилът става неуправляем. Антиблокиращата спирачна система (ABS) идентифицира в ранна фаза настъпващия блокаж на едно или няколко колела и намалява селективно спирачното налягане. Така водачът може да избягва препятствия и при пълно спиране и може да спре бързо и безопасно.